Украинская Баннерная Сеть

Фунгициды для лечения ирисов

По материалам сайта http://vera-bogy.ru/

Шавит Ф, з.п.

Контактно-системный фунгицид широкого спектра действия, предназначенный для борьбы с заболеваниями винограда
Препаративная форма: смачиваемый порошок.
Действующее вещество: фолпет (700 г/кг) + триадименол (15 г/кг).
Производитель: «Мактешим-Аган Индастриз, Лтд.», Израиль
Преимущества препарата:
* уникальный механизм действия обеспечивается соединением двух активных компонентов;
* обеспечивает профилактику заболеваний и одновременно является эффективным лечебным и искореняющим средством;
* начинает действовать сразу после проведения обработки;
* резистентность у патогенов отсутствует;
* период защитного действия – более двух недель;
* безопасен для полезной энтомофауны, почвенных микроорганизмов и птиц;
* нефитотоксичен по отношению к другим культурам.
Приготовление – 2 гр на 1 литр
Гарантийный срок хранения – 3 года в заводской упаковке
самоделки своими руками видео

ЧАРІВНИК

Діючі речовини: металаксил 75 г/кг + манкоцеб 525 г/кг + диметоморф 115 г/кг
Препаративна форма: змочувальний порошок
Упаковка: пакети по 2 кг
ЧАРІВНИК – перший в Україні трикомпонентний фунгіцид - це ПОВНЕ ЗНИЩЕННЯ ХВОРОБИ!
ПРИЗНАЧЕННЯ
Новий контактно-системний фунгіцид ЧАРІВНИКтм розроблено для захисту і лікування томатів, картоплі та ріпаку від поширених небезпечних хвороб. Застосовується як профілактично (для запобігання масового розвитку хвороб), так і при масовому поширенні хвороб (має лікувальний ефект).
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТУ
Усі три діючи речовини препарату відносяться до різних хімічних груп, що зумовлює різні механізми дії на патогени. Останнім часом швидке виникнення стійкості у збудників хвороб до препаратів іноді унеможливлює ефективне застосування фунгіцидів. Експерти пропонують застосування багатокомпонентних препаратів з різними механізмами дії активних речовин. Системні діючі речовини металаксил, диметоморф та контактний манкоцеб перешкоджає проникненню нових збудників у рослину. Польові випробування фунгіциду ЧАРІВНИКтм підтвердили його надзвичайно високу ефективність у боротьбі з фітофторозом. Ефективність фунгіциду ЧАРІВНИКтм значно перевищила результати застосування препаратів, які в Україні вважалися еталоном ефективності захисту томатів та картоплі від фітофторозу.
ПОРІВНЯННЯ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПРЕПАРАТУ ЧАРІВНИК
Металаксил Манкоцеб Диметоморф Системна дія Контактна дія Системна дія Профілактично-лікувальний Захисний Захисний та лікувальний Пригнічує (порушує) спороутворення Інгібує метаболізм у клітинах грибів Інгібує спороутворення Адсорбується листям та розноситься по всій рослині Знаходиться на поверхні листя, пагонів та захищає рослину назовні Адсорбується та рухається в тканинах листя Ефективний проти грибів роду: Pseudoperonospora, Phytophtora, Peronospora, Plasmopara, Bremia, Oidium, Erysiphe Ефективний проти грибів роду: Rhizoctonia, Streptomyces, Oidium, Erysiphe, Gloeodes, Glomerella, Microthyriella, Physalospora, Cercospora, Plasmopara, Macrosporium, Phytophtora, Colletotrichum, Puccinia Ефективний проти грибів роду: Oidium, Erysiphe, Phytophtora
Для довідки:
Системна дія – препарат розподіляється по всіх частинах рослини. Контактна дія – препарат вбирають тільки поверхневі тканини рослини. Захисна дія – препарат повинен бути на поверхні рослини до проростання спор. Спори гинуть не уражуючи рослину. Після ураження рослини спорами, препарат не діє. Лікувальна дія – під дією препарату міцелій патогену гине та не утворює спори.
НОРМИ ВИТРАТИ
Культура Хвороби Норма витрати препарату, кг/га Картопля, томати Фітофтороз, альтернаріоз 1,5-2,0 Ріпак Альтернаріоз, пероноспороз, сіра гниль 1,5-2,0
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ВНЕСЕННЯ
Обприскування тракторним, самохідним або вентиляторним обприскувачем з нормою витрати згідно таблиці. Робочий розчин необхідно використати протягом декількох годин після приготування. З метою одержання максимальної ефективності необхідно забезпечити достатнє й рівномірне обприскування надземної частини рослин. Перша обробка на овочевих культурах проводиться, як правило, при настанні сприятливих для розвитку патогенів кліматичних умов; профілактично — до появи перших ознак захворювання, але до змикання рядків культури. Наступні обробки проводяться через 10-14 днів. При стрімкому розвитку хвороби наступну обробку здійснюють через 10 днів. На ріпаку першу обробку проводять при появі перших ознак ураження хворобами. Наступну - через 10-14 днів.
Препарат захищає всю рослину, включаючи і ті частини рослини, які розвинулись після застосування препарату.
Универсальные коляски Ангеливка Carmela

Фундазол

Системный препарат защитного и искореняющего системного действия.
Действующее вещество: беномил, 500 г беномила в 1 кг препарата.
Производители:
«Агро-Кеми Кфт.», Венгрия, и ее московское представительство - ООО «Агро-Кеми»
Форма выпуска:
Производится в виде смачивающего порошка белого либо кремоватого цвета.
Назначение:
Фунгицид и протравитель с широким спектром системного действия против большого количества грибных болезней семян и листьев растений. Фундазол обладает как защитным (профилактическим), так и лечебным свойствами. Препарат обладает широким спектром действия и применяется практически во всех странах мира, в любых климатических условиях - от острозасушливых до тропических более чем на 30 сельскохозяйственных культурах. Поглощение беномила осуществляется листьями и корнями с преимущественным перемещением вверх. При этом большая часть препарата остается на поверхности растений, а небольшая часть препарата проникает в растения и преобразуется в карбендазим, который также является высокоэффективным фунгицидным средством. Системное действие Фундазола позволяет защищать даже те участки больных растений, с которыми препарат не соприкасается. Поскольку Фундазол обладает не только защитным, но и лечебным действием, он обеспечивает эффективное подавление болезней даже после проявления их симптомов на растениях.
Способ применения:
Фундазол легко смешивается с водой. Препарат можно эффективно использовать при различных способах применения:
протравливание семян;
полив почвы;
опрыскивание вегетирующих растений.
Для приготовления рабочего раствора 1 грамм разводят в малом количестве воды, а после доводят раствор до 1 литра. Полученным раствором опрыскивают растения, проливают почву.
Максимальная эффективность проявляется при температуре воздуха +10°C и выше.
Совместимость:
Фундазол совместим с основными пестицидами, удобрениями и регуляторами роста (циркон, Рибав-Экстра, Эпин и т. д.), кроме препаратов имеющих щелочную реакцию! Если после смешивания с фундазолом полученный раствор выпадает в осадок, то стало быть препараты не совместимы! Не рекомендуются баковые смеси или чередование с препаратами из группы бензимидазола или тиофаната.
Сроки обработки:
Протравливание семян можно производить как в день посева, так и за 30 дней до начала сева.
Опрыскивание проводится по вегетирующей культуре. Обработка должна предшествовать началу первичного заражения. В случае развития болезни в несколько волн нанесение препарата должно производиться в период, наиболее благоприятный для вторичного заражения. Если сложно прогнозировать начало развития болезни, обработка должна быть проведена не позднее появления первых ее симптомов.
Полив почвы производится при появлении первых признаков болезни.
За весь сезон допускается не больше 2-х обработок путем опрыскивания и полива, так как после у возбудителей появляется резистентность! Для преодоления резистентности необходимо в течение 1–2 сезонов не применять препараты из класса бензимидазолов.

Акробат МЦ, ВДГ

Фунгицид системно-локального и контактного действия. Действующее вещество: диметоморф 90 г/кг + манкоцеб 600 г/кг Производитель: BASF Agro B.V. Препаративная форма: Воднодиспергируемые гранулы. Назначение: Системно-контактный (локально-системный диметоморф и контактный манкоцеб) фунгицид, используемый для борьбы с фитофторозом и альтернариозом картофеля, пероноспориозом огурцов, милдью винограда а также рядом других заболеваний. При правильном применении акробат МЦ не повышает резистентности возбудителя фитофтороза, в то же время эффективно подавляет чувствительные и устойчивые к фениламидам популяции гриба. В этой связи акробат МЦ — важное звено в антирезистентной программе защиты семенных и продовольственных посадок картофеля. Способ применения: Растворить 20 г препарата в 5 л воды и опрыснуть растения. Первая обработка проводится для профилактики или при появлении первых признаков болезни, повторная - через 14 дней. Культура Болезни Норма расхода препарата Способ, время и особенности применения Картофель Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз 20 г на сотку Опрыскивание в период вегетации 0,4-0,5% раствором Огурцы Пероноспороз 20 г на сотку Опрыскивание в период вегетации 0,4-0,5% раствором Виноград Милдью 20 г на сотку Опрыскивание в период вегетации 0,4-0,5% раствором Опрыскивание необходимо проводить в период вегетации, последнюю обработку – не позже, чем за 20-30 дней до сбора урожая для всех культур, кроме сахарной свеклы, для свеклы – не позже, чем за 50 дней.

ТОПАЗ

"Топаз" -системный фунгицид профилактического и лечащего действия, применяется для защиты от мучнистой росы и ржавчины. Действующее вещество препарата "Топаз": 100 г/л пенконазола. Для обработки крыжовника, смородины, винограда, персика, огурцов, земляники содержимое ампулы развести в 10 л воды. Для обработки розы, гвоздики и горшечных цветочных культур содержимое ампулы развести в 5 л воды. Опрыскивать растения свежеприготовленным раствором в сухую безветренную погоду, равномерно смачивая растения. Последующие обработки проводят при необходимости с интервалом 10-14 дней. Не фитотоксичен. Период защитного действия 10-14 дней. Рекомендации по охране флоры и фауны: Препарат умеренно опасен для человека и животных (3 класс опасности), не токсичен для птиц и полезных насекомых, опасен для рыб.

Топаз, КЭ

Фунгицид системного действия, для борьбы с мучнистой росой, ржавчиной и другими грибковыми заболеваниями. Действующее вещество: пенконазол, в концентрации 100 г/л. Препаративная форма: Производится в виде концентрата эмульсии. Назначение: Системный фунгицид для защиты семечковых, косточковых, ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы и других болезней. Наилучшие результаты дает профилактическое применение в начале вегетации для подавления первичной инфекции возбудителя мучнистой росы, а также для предотвращения распространения заболевания или при первых признаках появления заболевания. Интервал между обработками: 7–14 дней. Норму расхода рабочей жидкости следует выбирать в зависимости от фазы развития культуры и степени развития болезни. Минимальные нормы расхода используются в начале вегетации и/или низком инфекционном фоне; максимальные - при полном развитии листовой поверхности и/или высоком инфекционном фоне. В случае необходимости, после обработки препаратом ТОПАЗ используйте контактные фунгициды. Способ применения: Для обработки крыжовника, смородины, винограда, персика, огурцов, земляники содержимое ампулы развести в 10 л воды. Для обработки розы, гвоздики и горшечных цветочных культур содержимое ампулы развести в 5 л воды. Опрыскивать растения свежеприготовленным раствором в сухую безветренную погоду, равномерно смачивая растения. Последующие обработки проводят при необходимости с интервалом 10-14 дней. Период защитного действия 10-14 дней. Культура Заболевание Сроки обработки, норма расхода препарата Сроки ожидания (кратность обработок) Виноград Оидиум 2 мл/10 л воды 20(4) Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10—14 дней. Гвоздика ремонтантная открытого и защищенного грунта Ржавчина 4 мл/10 л воды 3(3) Опрыскивание в период вегетации Земляника Мучнистая роса 2 мл/10 л воды 20(2) Опрыскивание в период вегетации Огурцы защищенного грунта 3(3) Огурцы открытого грунта 20(4) Персик Мучнистая роса, плодовая гниль 2 мл/10 л воды 20(4) Опрыскивание в период вегетации Розы открытого и защищенного грунта, горшечныецветочные Мучнистая роса, ржавчина 4 мл/10 л воды 3(3) Опрыскивание в период вегетации Смородина черная, крыжовник Американская мучнистая роса 2 мл/10 л воды 20(4) Опрыскивание при появлении первых признаков заболевания с интервалом 10—14 дней. Свойства: высокая эффективность против возбудителей настоящих мучнистых рос, особенно при подавлении первичной инфекции, отличная переносимость растениями, низкая норма расхода, продолжительное действие, системная активность позволяет защитить все подверженные болезни части растения, профилактическое, лечебное и искореняющее действие, идеальный партнер в смесях для комплексной защиты.

купить миноксидил в Украине

Copyright by "Цветочный сад на Вишневой" ©, 2014 г.

Сова - поиск в Украине Яндекс цитирования Яндекс.Метрика